Pagrindinio priėmimo datos

Prašymų priimti mokytis į profesinio mokymo įstaigas registravimas ir pageidavimų (iki 3) pateikimas BPIS.
Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2020-05-20 – 2020-08-07*

* (vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims – iki 2020-08-12)

Testų laikymas (jei taikomi)

2020-05-20 – 2020-08-04

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)

2020-08-10*

* (vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims – iki 2020-08-14)

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2020-08-12 – 2020-08-17

Papildomo priėmimo datos

Prašymų priimti mokytis į profesinio mokymo įstaigas registravimas ir pageidavimų (iki 2) pateikimas BPIS.

2020-08-15 – 2020-08-26

Testų laikymas (jei taikomi)

2020-08-17 – 2020-08-24

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)

2020-08-27 – 2020-08-28

Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.

2020-08-17 – 2020-08-26

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2020-08-31 – 2020-09-01*

* (PM įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių, 2020-09-02)

Priėmimo dokumentai

Sutarties pasirašymo metu stojantysis turi pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
  • medicininę (-es) pažymą (-as);
  • įgytą išsilavinimą liudijančius dokumentus;
  • pasikeitus vardui / pavardei pateikti vardo / pavardės keitimą įrodantį dokumentą.

Medicininės pažymos NEPILNAMEČIAMS:

  • Asmenys iki 18 metų pateikia vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).
  • Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a).
  • Medicininę pažymą apie asmens sveikatos būklės atitikimą pasirinktai Programai.

Medicininės pažymos PILNAMEČIAMS:

  • Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a).
  • Medicininę pažymą apie sveikatos būklės atitikimą pasirinktai Programai.

Turite klausimų?