Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms.

2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 11 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 11 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2021 m. rugpjūčio 13 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2021 m. rugpjūčio 13 d. – 18 d., iki 14 val.

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms.

2021 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 25 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2021 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 25 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2021 m. rugpjūčio 27 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2021 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo – 1 d.

Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

2021 m. rugsėjo 6 d. – lapkričio 30 d.

Pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).
Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

* Datos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į brandos atestatų išdavimo ir aukštųjų mokyklų vykdomo priėmimo terminus. 

Priėmimo dokumentai

Sutarties pasirašymo metu stojantysis turi pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
 • medicininę (-es) pažymą (-as);
 • įgytą išsilavinimą liudijančius dokumentus;
 • pasikeitus vardui / pavardei pateikti vardo / pavardės keitimą įrodantį dokumentą.

Medicininės pažymos NEPILNAMEČIAMS:

 • Asmenys iki 18 metų pateikia vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).
 • Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a).
 • Medicininę pažymą apie asmens sveikatos būklės atitikimą pasirinktai Programai.

Medicininės pažymos PILNAMEČIAMS:

 • Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a).
 • Medicininę pažymą apie sveikatos būklės atitikimą pasirinktai Programai.

Priėmimo dokumentai stojantiems į 9 ir 10 klases

Stojantieji į gimnazijos skyriaus 9 arba 10 klasę turi pateikti šiuos dokumentus:

 • mokymosi pasiekimų pažyma (8 arba 9 klasės);
 • sveikatos pažyma 0271 /a forma;
 • dvi fotonuotraukos (3×4 cm);
 • asmens tapatybės kortelė, pasas arba gimimo liudijimas.
 • jei mokinys mokėsi pagal individualizuotą arba pritaikytą pagrindinio ugdymo  bendrąją ugdymo programą, būtina pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma (ją reikėtų pasiimti iš ugdymo įstaigos kartu su mokymosi pažyma).

Pastaba: Nepilnamečiai (iki 16 metų) prašymą stoti į 9 arba 10 klasę teikia kartu su tėvu/ motina arba globėju .

Dėl priėmimo mokytis galite konsultuotis telefonais ir el.paštu:

 • Viešbučių ir viešojo maitinimo skyrius  8 37 324141[email protected] (Vilniaus g. 42, Kaunas)
 • Maisto technologijų ir prekybos skyrius 8 37 456415[email protected] (Taikos pr. 133, Kaunas)

Mūsų mokymo centras pasirengęs suteikti pagalbą pildant prašymus stojantiesiems, kurie atvyks pas mus adresu Taikos pr. 133 ir Vilniaus g. 42 Kaune. Darbo laikas I-IV 9:00-16:00 ir V 9:00-15:30

Turite klausimų?